Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
Halkın Devrimci Öncüleri
"BDS" : BİR PRAGMATİK SAPMA


"BDS": Bir Pragmatik Sapma", Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Halkın Devrimc Öncüleri tarafından ilk kez 1989 yılında yayınlanmıştır.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
erisyayinlari@kurtuluscephesi.org
Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında: "BDS" : Bir Pragmatik Sapma (411 KB)