THKP-C/HDÖ
Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil,
Eylem Kılavuzudur-III


Birinci Baskıya Önsöz

G İ R İ Ş

Birinci Bölüm
EMPERYALİST HEGEMONYA ALTINDAKİ ÜLKELERDE HALK SAVAŞI ZORUNLU BİR DURAKTIR
    I. Milli Kriz Üzerine
    II. Evrim ve Devrim Aşamaları
        Çalışma Tarzı

    III. Halk Savaşı Teorisi ve Askeri Sanatı

        a) Halk Savaşının Askeri Sanatı
        b) Gerilla Savaşı: Bir Yöntem
        c) Halk Savaşının Stratejik Aşamaları

İkinci BÖlüm
EMPERYALİZMİN III. BUNALIM DÖNEMİ
VE SUNİ DENGE
    I. Faşizm Üzerine
    II. Suni Denge

Üçüncü Bölüm
ÖNCÜ SAVAŞI
    I. Strateji ve Taktik Üzerine
    II. Politikleşmiş Askeri Savaş
        Stratejisi'nin Genel İlkeleri

    III. Öncü Savaşının Askeri Sanatı

        a) Silahlı Propaganda: Bir Mücadele Biçimi
        b) Kır ve Şehir Gerilla Savaşı
        c) Etkinin Yaratılması-Etkinin Örgütlenmesi
    IV. Öncü Savaşında Örgütlenme
        Anlayışı

        a) Devrimciler Örgütü-İşçiler Örgütü
        b) Gruplar ve Parti
        c) Partinin Fonksiyonları
        d) Öncü Savaşında Örgütlenme Anlayışı
    V. Öncü Savaşının Pratiğinde Ortaya Çıkan Sorunlar

        a) Kitle-Kitle Bağı-Arka Cephe
        b) Yayın Politikası
        c) Halk Kurtuluş Cephesi
        d) Asgari Örgütlenme ve Parti
        e) Öncü Savaşının Başlangıcında
            Ortaya Çıkan Sorunlar

Dördüncü Bölüm
LATİN-AMERİKA'DA ÖNCÜ SAVAŞI
    I. Latin-Amerika'nın Genel Yapısı
    II. Latin-Amerika'da Devrim Stratejisi

        a) Fokoculuk Üzerine
        b) Şehir Gerillası ve Şehir
            Mücadelesinde Militarizm

Beşinci Bölüm
TARİHSEL GELİŞİM
    I. 1960-71 Dönemi
    II. 1971-72 Dönemi ve 12 Mart
    III. Kızıldere Sonrası

        a) Birinci Dönem 1972-74
        b) İkinci Dönem 1975-26 Ocak 1976
        c) 26 Ocak 1976 Sonrası
    IV. 5 Haziran Seçimleri ve Sonrası

SONSÖZ