Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında: Oligarşi Nedir? (139 KB)


G i r i ş
Birinci Bölüm : Genel Kavramlar
İkinci Bölüm : Oligarşinin Tarihsel Gelişimi; Köleci, Feodal ve Kapitalist Toplumlarda Oligarşik Yönetimler
Üçüncü Bölüm : Emperyalist Dönemde Oligarşi
Dordüncü Bölüm : Sömürge, Yarı-Sömürge ve Geri-Bıraktırılmış Ülkelerde Oligarşi


Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
Halkın Devrimci Öncüleri
OLİGARŞİ NEDİR?


(Bu yazı, 1976 yılında kitle içi eğitim çalışmalarında işlenilmek üzere Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Halkın Devrimci Öncüleri tarafından hazırlanmıştır.)

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
erisyay@kurtuluscephesi.org