THKC/HDÖ
DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ
PROGRAMI


İÇİNDEKİLER

    I. HALK İKTİDARININ TEMEL İLKELERİ
    II. HALK MECLİSİ
    III. YEREL YÖNETİMLER
    IV. İŞÇİ SINIFI VE ÇALIŞMA YAŞAMI
    V. TOPRAK DEVRİMİ, TARIM VE KÖYLÜLÜK
    VI. KÜÇÜK ESNAF, ZANAATKAR VE
ÖZEL MESLEK SAHİPLERİ

    VII. SANAYİ VE EKONOMİ- POLİTİKA
    VIII. TOPLUM VE TOPLUMSAL YAŞAM
    IX. KADIN HAKLARI VE DEVRİM
    X. EĞİTİM VE DEVRİM
    XI. YARGI, YASALAR VE DEVRİM
    XII. SİLAHLI GÜÇLER