THKP/HDÖ
SOSYALİST DEVRİM PROGRAMI

İ Ç İ N D E K İ L E R

GİRİŞ

I.

İNSANLIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE SINIFLI TOPLUMLAR

II.

THKP'NİN NİHAİ HEDEFİ : DÜNYA KOMÜNİZMİ

III.

PROLETARYA DEVRİMİ VE PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ

1) Sömürenlerin Baskı Aygıtının Parçalanması ve Proletarya Diktatörlüğünün Kurulması

2) Kır-Şehir Çelişkisinin Çözümlenmesi

3) Maddi-Emek ile Zihni-Emek Arasındaki Çelişkinin Çözümlenmesi ve Kültür Devrimi

4) Toplumsal Yaşamın Sosyalist Örgütlenmesi

5) Sosyalist Ekonominin İnşası

IV.

SOSYALİST ÜLKELER VE ENTERNASYONALİZM

SONSÖZ