Regis Debray
Devrimde Devrim mi?
İ Ç İ N D E K İ L E R


I .    BUGÜNÜ DÜNDEN KURTARMAK
      — Silahlı Savunma
      — Silahlı Propaganda
      — Gerilla Üssü
      — Parti ve Gerilla
II .    BUGÜN İÇİN ALINACAK DERS
III .  GELECEK İÇİN SONUÇLAR