KURTULUŞ CEPHESİ - Temmuz-Ağustos 1996

7 nolu dipnot [7*]

      İşte, solda egemen olan ideolojisizliğin yarattığı sonuçlardan kurtulmak için izlenilmek istenen yol bu şekilde ifade edilmektedir. Bu durumda ortaya konulacak çizginin eklektik (seçmeci) bir teori ürünü olacağını söylemek için kahin olmak da gerekmemektedir.
      İdeolojisizleştirmeyi durdurmak ve Marksist-Leninist ideolojiyi egemen kılmak, günümüzde devrimci mücadelenin gelişmesi için zorunluluk haline gelmiştir. Ancak bu zorunluluğu kavramak tek başına yeterli değildir. Bugüne kadar pragmatizmin mantığı ile şekillenmiş devrimci unsurların değiştirilmesi sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. Bugün, belki de sol örgütlerin yapmaları gereken, kendi özlerine, tarihsel kökenlerine geri dönmeleridir. Ve ancak buradan yola çıkarak, doğru devrimci çizgide buluşmaları olanaklı olacaktır.Dipnotlar

1* Legal Kurtuluş, Sayı: 54, s: 35, 20 Temmuz 1996
2* Legal Kurtuluş, Sayı: 54, s: 35, 20 Temmuz 1996
3* D. Karataş: Legal Kurtuluş, Sayı: 54, s: 4, 6 Temmuz 1996
4* D. Karataş: agy, s: 4, 6 Temmuz 1996
5* Son ölüm oruçları sırasında yaygın bir biçimde görülen baş bandlarının genelleşmesi, yapılan eylemin bir ve aynı olmasıyla açıklanabilir. Ancak bu bandların dinsel içeriği hiç sorgulanmamaktadır. Genel olarak İran'daki molla rejimiyle birlikte gündeme gelen bu yazılı baş bandları, Orta-Doğu'da Hizbullah türü dini örgütlenmelerin intihar eylemlerinde sık sık kullanılmış bir simgedir. Aynı şekilde, II. yeniden paylaşım savaşında Japon Kamikazi pilotları da aynı yazılı bantları kullanmışlardır. Ayrıca ülkemizde, Alevilerin dinsel törenlerinde kırmızı baş bandı kullanmaları söz konusudur. "Fedai" sözcüğünde ifadesini bulan bir dinsel kavrayışın Marksist-Leninistlerce kullanılması, belki pragmatik açıdan "yararlı" olabilir. Ama Marksist-Leninistlerin kendi ideolojilerine ilişkin bir kültür yerine, dinsel hareketlerin kültürlerinden birşeyleri almaları hiçbir biçimde açıklanamaz.
6* D. Karataş: Legal Kurtuluş, Sayı: 54, s: 6, 6 Temmuz 1996
7* D. Karataş: Legal Kurtuluş, Sayı: 54, s: 6, 6 Temmuz 1996


Sayfa başına gidiş