KURTULUŞ CEPHESİ - Ocak-Şubat 2001


Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında:
Kurtuluş Cephesi, 59. Sayı (448 KB)

 

1999

2000

 
 

Ocak-Kasım

Ocak-Kasım

Değişim

(milyon $)

İhracat

24.355,8

24.707,0

%1,4

İthalat

36.252,5

49.672,6

%37,0

Dış Ticaret Açığı

-11.896,6

-24.965,6

%109,9

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

67,2

49,7

 
 

İthalatın mal gruplarına göre dağılımı

 

1999

2000

   

(milyon $)

Ocak-Kasım

Ocak-Kasım

Değişim

Oranı

Sermaye Malları

7.602,3

10.176,5

%33,9

%20,5

Ara Malları

23.853,6

32.651,7

%36,9

%65,7

Tüketim Malları

4.482,1

6.668,1

%48,8

%13,4

 

Seçilmiş mallara göre ithalat

(Ocak-Kasım 2000)

(bin $)

MineralYakıtlar, Mineral Yağlar

8.497.375

Ham Petrol

(3.725.193)

Kazanlar, makinalar

6.982.563

Elektrik makina ve cihazları

5.643.520

Kara taşıtları

5.021.932

Demir ve çelik

2.547.230

Plastik ve mamulleri

2.013.707

Organik kimyasal ürünler

1.888.751

Gemiler vb.

1.114.459

Pamuk ve pamuk ipliği

999.038

Eczacılık ürünleri

962.776

Kağıt ve karton

853.047

Tütün ve mamulleri

340.384

[Kaynak: Devlet İstatistik Enstütüsü verileri, 2001]

Sayfa başına gidiş