KURTULUŞ CEPHESİ - Mart-Nisan 2001


Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında:
Kurtuluş Cephesi, 60. Sayı (632 KB)

Dış Ticaret Dengesi

(Milyon dolar)

İhracat

İthalat

Fark

1991

13.593

-21.047

-7.454

1992

14.715

-22.871

-8.156

1993

15.345

-29.428

-14.083

1994

18.106

-23.270

-5.164

1995

21.636

-35.709

-14.073

1996

23.225

-43.627

-20.402

1997

26.261

-48.559

-22.298

1998

26.973

-45.922

-18.949

1999

26.588

-40.692

-14.104

2000

26.587

-53.982

-26.658

   

Toplam Dış Ticaret Açığı

-151.341Dış Borçlar
(Milyon dolar)

  Dış Borç Toplamı

Yıl İçinde Geri Ödeme

Yıl İçinde Alınan Yeni Dış Borçlar GSMH
   

Ana para

Faiz

Toplam

   
1991

50.489

4.121

3.430

7.551

5.976

158.596

1992

55.592

5.294

3.217

8.511

7.123

163.496

1993

67.356

4.653

3.574

8.227

9.207

177.539

1994

65.356

6.070

3.923

9.993

5.291

149.534

1995

73.278

7.594

4.303

11.897

6.293

157.097

1996

83.996

7.218

4.200

11.418

8.912

178.133

1997

91.337

7.830

4.588

12.418

13.265

192.226

1998

96.956

11.690

4.823

16.513

14.211

206,279

1999

101.781

12.866

5.450

18.316

16.276

185.136

2000

112.955 [*]

11.611

4.350

15.961

19.944

 
Toplam  

78.947

41.858

120.805

171.398

 

[*] Ocak-Eylül 2000

Dış borçların borçluya göre dağılımı
(milyon dolar)

 
 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Orta-Uzun Vadeli Dış Borç Toplamı

41.372

42.932

48.823

54.291

57.577

62.292

66.897

75.689

78.309

Top. Kamu Borçları

25.134

25.796

28.336

30.416

31.095

32.066

31.334

32.308

34.567

Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat H.

5.713

5.771

6.282

8.308

10.397

10.720

10.267

11.681

9.916

KİT'ler

5.185

5.135

5.439

5.438

4.811

2.902

3.196

3.304

3.382

Özel sektör

2.252

3.184

5.968

6.144

7.619

10.721

16.639

23.289

25.768

Kısa Vadeli Dış Borçlar

9.117

12.660

18.533

11.310

15.701

17.345

17.994

21.217

23.472

Kamu (TCMB)

557

572

667

828

993

984

889

905

686

Ticari Bankalar

5.216

7.157

11.127

4.684

6.659

8.419

8.503

11.159

13.172

Özel Sektör

3.344

4.931

6.739

5.798

8.049

7.942

8.602

9.153

9.614

Sayfa başına gidiş