KURTULUŞ CEPHESİ - Ocak-Şubat 2003


Özgün biçimiyle:
Acrobat Reader formatında:
Kurtuluş Cephesi, 71. Sayı (424 KB)

Brezilya Meclisinde temsil edilen partiler:

PT
PFL
PMDB
PSDB
PPB
PL
PTB
PSB
PDT
PPS
PCdoB
PRONA
PV
PSD
PST
PMN
PSC
PSL
PSDC

- Partido dos Trabalhadores (İşçi Partisi)
- Partido da Frente Liberal (Liberal Cephe Partisi)
- Partido do Movimento Democrático Brasileiro (Brezilya Demokratik Hareket Partisi)
- Partido da Social Democracia Brasileiro (Brezilya Sosyal-Demokrasi Partisi)
- Partido Progressista Brasileiro (Brezilya İlerici Parti)
- Partido Liberal (Liberal Parti)
- Partido Trabalhista Brasileiro (Brezilya İşçi Partisi)
- Partido Socialista Brasileiro (Brezilya Sosyalist Parti)
- Partido Democrático Trabalhista (Demokratik İşçi Partisi)
- Partido Popular Socialista (Sosyalist Halk Partisi)
- Partido Comunista do Brasil (Brezilya'nın Komünist Partisi)
- Partido de Reedificação da Ordem Nacional (Ulusal Düzenin Yeniden İnşası)
- Partido Verde (Yeşil Parti)
- Partido Socialista Democrático (Demokratik Sosyalist Parti)
- Partido Social Trabalhista (Sosyal İşçi Partisi)
- Partido da Mobilização Nacional (Ulusal Hareket Partisi)
- Partido Social Cristão (Sosyal Hıristiyan Parti)
- Partido Social Liberal (Sosyal Liberal Parti)
- Partido Social Democrata Christão (Hıristiyan Sosyal Demokrat Parti)
Sayfa başına gidiş