Onlar
Devrimlerde
Yaşıyor

V. İ. LENİN

      Leninizme adını veren Vladimir İliç Ulyanov Lenin, 22 Nisan 1870' de Simbirsk'de doğdu. 1893'de hukuk fakültesini bitirdi ve aynı yıl Petersburg'a (Leningrad) yerleşti. 1895'de Avrupa' ya gitti ve dönüşünde Petersburg' da bulunan Marksist grupların birleştirilmesini sağlayarak proletarya partisinin kurulması amacıyla "İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği"ni kurdu.
      1895 Aralık'ında tutuklandı ve 1900'e kadar Sibirya'da sürgünde kaldı. Sürgün dönüşü yeniden yurt-dışına çıkan Lenin, burada, Plehanov, Martov, Zasuliç gibi bazı önde gelen Marksistlerle birlikte ISKRA ("Kıvılcım") dergisini çıkartmaya başladı. Profesyonel devrimcilere dayanan bir proletarya partisi görüşünü çeşitli yazılarında ortaya koydu ve büyük yankılar uyandıran "Ne Yapmalı"da bu düşüncelerini ayrıntılı olarak işledi. Böylece Leninist parti örgütlenme kavrayışı ortaya çıkmış oluyordu.
      RSDİP'nin II. Kongresi'nde (1903) ortaya çıkan Menşevik-Bolşevik ayrışmasında Lenin, Bolşevik grubun önderliğini yaptı.
      1917 Ekim Devrimi'yle iktidarın, Bolşevikler'in önderliğindeki proletaryanın eline geçmesiyle, Lenin, Sovyetler'in yürütme organı olan Halk Komiserleri Konseyi' nin başkanlığına getirildi. 1919 yılında III. Enternasyonal'in kurulmasını sağlayan Lenin, 21 Ocak 1924'de öldü.
      Proletarya ideolojisinin kararlı bir savunucusu ve geliştiricisi olarak onun adı, Marksizm-Leninizmde yaşamaktadır. Marksizmin bu büyük kuramcısı ve pratikçisinin 49 cildi bulan yazıları, proletaryanın mücadelesinin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir.

A. Farabundo MARTİ

      1893'de El Salvador'un La Liberted ("Özgürlük") bölgesinde doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra hukuk ve sosyoloji okumak için üniversiteye girdi. 1920 yılında Orta Amerikan halkının birliği için Guetamala'lı öğrencilerle birlikte ortak toplantılar düzenlediği için tutuklandı ve sürgüne gönderildi. 1925'te "Orta-Amerika Sosyalist Partisi"nin kurucularından oldu. 1925-28 arasında işçi sendikalarında çalıştı. 1928'de Nikaragua'ya geçerek Sandino'nun yanında Amerikan emperyalizmine karşı silahlı mücadeleye katıldı. 1929 yılında Nikaragua'dan ayrılarak Meksika'ya geçti. 1930 yılında Uluslararası Kızıl Yardım Örgütü'nün temsilcisi olarak ülkesine geri döndü. El Salvador Komünist Partisi'nin üyesi olarak çalışmaya başladı. 1932 yılında Komünist Partisi silahlı ayaklanma kararı aldığında, silahlı güçlerin komutanlığına getirildi. Ayaklanma sırasında tutuklandı ve 1 Şubat 1932 günü Ulusal Muhafızlar tarafından kurşuna dizilerek katledildi.
      Proleter enternasyonalizminin aktif bir savaşçısı olan F. Marti, bugün, FMLN'nin adındaki onurlu yeriyle El Salvador halkının silahlı devrimci mücadelesinde yaşamaktadır.

A. Cesar SANDİNO

      1893'de Nikaragua'nın Masaya eyaletinde doğdu. İlkokuldan sonra işçi olarak çalışmaya başladı. Honduras ve Guetamala'da maden işçisi olarak çalıştı ve bir süre de Meksika'da petrol şirketlerinde çalıştı. 1926 yılında ülkesine döndü ve aynı yıl içinde yapılan askeri darbeye karşı liberallerin başlattığı ayaklanmaya katıldı. Ayaklanma sırasında Amerikan deniz piyadelerinin Nikaragua'ya çıkartma yapması üzerine, liberallerin uzlaşıcı tutumları karşısında birkaç yüz silahlı savaşçıyla birlikte kuzey bölgesindeki dağlara çekildi. Bu dönemde halkın "özgür insanların generali" dediği Sandino, 1933'e kadar silahlı savaşı sürdürdü. Aynı yıl Amerikan deniz piyadelerinin Nikaragua'dan çekilmek zorunda kalmasıyla seçimler yapılabildi. Seçilen liberal başkanla varılan anlaşma üzerine Sandino savaşın sona erdiğini ilan etti. Ancak onun kitleler üzerindeki prestijinden çekinen yeni işbirlikçiler 22 Şubat 1934 günü Başkanlık Sarayı'ndaki bir toplantıdan dönerken Sandino'yu yakalayarak katlettiler.
      Onun adı, 19 Temmuz 1979 günü, FSLN bayraklarıyla halkın emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı kazandığı zaferde onurla dalgalanıyor.

Ulaş BARDAKÇI

      1947 yılında Hacıbektaş'da doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra ODTÜ'ye girdi ve burada devrimci düşüncelerle tanıştı. Revizyonizmin ve oportünizmin egemen olduğu bir dönemde, Marksizm-Leninizmin devrimci çizgisini benimsedi. Dev-Genç'in oluşumunda etkin bir biçimde yer aldı. 1970 sonlarında Mahir Çayan yoldaşla birlikte tüm oportünist ve revizyonistlerle olan her türlü bağların kesilmesi ve THKP-C'nin kurulması çalışmalarında etkin biçimde yer aldı. THKP-C'nin ilk silahlı eylemlerinde yer aldı. Mayıs 1971 yılında E. Elrom'un kaçırılması üzerine başlatılan "Balyoz Harekâtı" sırasında esir düştü. Kasım 1971'de askeri cezaevinden firar eden beş devrimciden biriydi. THKP-C saflarındaki sağ-sapmanın tasfiyesi ve Öncü Savaşının sürdürülmesi düzeyinde İstanbul'da çalışmayı sürdürdü. 19 Şubat 1972 günü kaldığı ev oligarşinin zor güçlerince kuşatıldı. Ulaş yoldaş, düşmana karşı son kurşununa kadar savaşma kararlılığıyla çatışmaya girişti. Ve sabaha karşı şehit düştü.

İlker AKMAN

      1950 yılında doğan İlker yoldaş, devrimci mücadeleye ODTÜ' ye girdikten sonra aktif olarak katılmıştır. Bu yıllarda öğrenci hareketinde yer alırken, 1971-72 döneminde THKP-C saflarında yer almıştır. Kızıldere'den sonra yeniden örgütlenme çalışmalarına katılarak THKP-C/HDÖ'nün kurucularından birisi olmuştur. THKP-C/HDÖ Merkez Yönetim Komitesi üyesi olarak Marmara ve Güney-Doğu Bölge Yöneticiliği yapmış ve 26 Ocak 1976 günü Malatya'da Beylerderesi'ndeki çatışmada diğer iki yoldaşıyla birlikte şehit düşmüştür.
      Ölümünden kısa bir süre önce hazırladığı "Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz" adlı yazısı bulunmaktadır.

Hasan Basri TEMİZALP

      1950 yılında doğdu ve ilk ve orta öğreniminden sonra ODTÜ-Maden Mühendisliği'ne girdikten sonra devrimci mücadeleye katıldı. 1970-73 arasında THKO saflarında silahlı mücadeleye katıldı ve tutuklandı. 1974 yılında cezaevinden çıktıktan bir süre sonra THKP-C görüşlerini benimseyerek THKP-C/HDÖ saflarında profesyonel devrimci olarak çalışmaya başladı. Malatya-Elazığ çevresinde maden işçileri arasında çalıştı. THKP-C/HDÖ' nün Merkez Yönetim Komitesi üyesi olan Hasan Basri yoldaş, 26 Ocak 1976 tarihinde Malatya'nın Beylerderesi bölgesindeki silahlı çatışmada oligarşinin zor güçleri tarafından diğer iki yoldaşıyla birlikte şehit düşürüldü.

Yusuf Ziya GÜNEŞ

      1955 yılında doğdu. 1971'deki silahlı mücadelenin etkisiyle THKP-C sempatizanı olarak devrimci mücadeleye katıldı. ODTÜ-Mühendislik Fakültesi'ne girdikten sonra THKP-C/HDÖ üyesi olarak mücadeleye profesyonel olarak devam etti. Örgütün ilk silahlı eylem kadrolarından olan Yusuf Ziya yoldaş, İlker ve Hasan Basri yoldaşlar ile birlikte Sivas'da gerçekleştirdikleri silahlı eylemlerden sonra Malatya'da oligarşinin zor güçleriyle giriştikleri ilk silahlı çatışmada yer aldı. Bu çatışmadan iki gün sonra, 26 Ocak 1976' da kuşatıldıkları Beylerderesi'ndeki silahlı çatışmada iki yoldaşıyla birlikte son mermilerine kadar direnerek şehit düştü.

Yüksel ERİŞ

      1951 yılında Tekirdağ ilinin Şarköy ilçesinde doğdu. Devrimci mücadeleye, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nün müzik bölümüne girdikten sonra aktif olarak katıldı. 30 Mart 1972'deki Kızıldere olayından sonra THKP-C'nin yeniden örgütlenmesinde etkin bir rol oynadı. 1974 yılına kadar değişik bölgelerde profesyonel devrimci olarak örgütlenme çalışması faaliyetlerinde bulundu.
      THKP-C/HDÖ'nün kurucularından olan Yüksel yoldaş, bu çalışmaları süresince ülkenin hemen her yerinde görev yaptı. Kır gerillasının stratejik hazırlıklarını yönetti. THKP-C/HDÖ Merkez Yönetim Komitesi üyesi olarak "26 Ocak Harekâtı" için bulunduğu Trabzon' da 21 Ocak 1977'de şehit düştü.

Nedim ATILGAN

      1959 yılında Uşak ilinin Karahallı ilçesinde doğdu. Küçük yaşta ailesi İstanbul'a taşındı. İlkokulu bitirdikten sonra işçi olarak çalışmaya başladı. 1979'dan itibaren THKP-C/HDÖ üyesi olarak örgütsel faaliyetlerde bulundu. 1980 Kasım'ında gözaltına alındıktan sonra hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Bir süre sonra zorla askere alındı. "Halkın silahlı devrimcilere ihtiyacı varken, oligarşiye askerlik yapmak olanaksızdır" diyerek birlikten firar etti. Profesyonel olarak örgütsel faaliyetlere katıldı. 1981 Şubat ayında oligarşinin kuşatma ve imha operasyonlarından kurtulmak amacıyla Selendi-Kula dağlarında, bir grup yoldaşı ile birlikte çembere alındılar. Bir hafta süren kuşatma sonunda meydana gelen bir çatışmada şehit düştü.


Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi
Halkın Devrimci Öncüleri
Merkez Bülteni
CEPHE

1990


Sayfa başına gidiş