Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı
Karl Marks

İÇİNDEKİLER
 

Sunuş, Émile Bottigelli
Önsöz, Karl Marx
Karl Marx'ın "Ekonomi Politiğin Eleştirisi", Friedrich Engels
 

BİRİNCİ KİTAP
SERMAYE ÜZERİNE

BİRİNCİ KISIM: GENEL OLARAK SERMAYE
Birinci Bölüm: Meta
A. Metaın tahlili üzerine tarihsel basit düşünceler
İkinci Bölüm: Para ya da basit dolaşım
  I. Değerlerin ölçüsü
B. Paranın ölçü birimi üzerine teoriler
  II. Dolaşım aracı
    a) Metaların başkalaşımı
    b) Paranın dolaşımı
    c) Sikke. Değer alameti
  III. Para
    a) Para yığma (iddihar)
    b) Ödeme aracı
    c) Evrensel para
  IV. Değerli madenler
C. Dolaşım araçları ve para üzerine teoriler
 

EKLER

Ekonomi Politigin Eleştirisine Katki Üzerine Mektuplar
Adlar Dizini
Kaynaklar Dizini
  I. Yazarlar
  II. Gazete, Dergi ve Öteki Yayinlar

Konu Dizini