Seçme Yazýþmalar 1
Karl Marks-Friedrich Engels

Marx’la Engels’in Mektuplarý, V. Ý. Lenin

1844


1. Engels’ten Paris’teki Marx’a, Ekim 1844 baþý
2. Engels’ten Paris’teki Marx’a, 19 Kasým 1844

1845


3. Engels’ten Paris’teki Marx’a, 20 Ocak 1845

1846


4. Marx’tan Paris’teki Pierre Joseph Proudhon’a, 5 Mayýs 1846
5. Engels’ten Brüksel’deki Marx’a, 18 Eylül 1846
6. Engels’ten Brüksel’deki Komünist Haberleþme Komitesi’ne, 23 Ekim 1846
7. Engels’ten Brüksel’deki Marx’a, 23 Ekim 1846
8. Marx’tan Paris’teki P. V. Annenkov’a, 28 Aralýk 1846

1847


9. Engels’ten Brüksel’deki Marx’a, 23-24 Kasým 1847

1848


10. Marx’tan l’Alba Gazetesinin Genel Yayýn Yönetmenine, Mayýs 1848
11. Engels’ten Londra’daki Emil Blank’a, 24 Mayýs 1848

1849


12. Engels’ten Jenny Marx’a, 25 Temmuz 1849
13. Marx’tan Vevey’deki Engels’e, 17 Aðustos 1849
14. Marx’tan Frankfurt’taki Joseph Weydemeyer’e, 19 Aralýk 1849

1851


15. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 7 Ocak 1851
16. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 17 Temmuz 1851
17. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 20 Temmuz 1851
18. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 13 Eylül 1851
19. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 23 Eylül 1851
20. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 3 Aralýk 1851
21. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 11 Aralýk 1851

1852


22. Marx’tan New York’daki Joseph Weydemeyer’e, 5 Mart 1852
23. Engels’ten Londra’daki Marxa, 18 Mart 1852
24. Marx’tan Washington'daki Adolf Cluss’a, 20 Temmuz 1852
25. Jenny Marx’tan Adolf Cluss’a, 28 Ekim 1852

1853


26. Engels’ten New York’daki Joseph Weydemeyer’e, 12 Nisan 1853
27. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 26 Mayýs 1853
28. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 2 Haziran 1853
29. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 6 Haziran 1853
30. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 14 Haziran 1853

1854


31. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 27 Temmuz 1854

1856


32. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 5 Mart 1856
33. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 16 Nisan 1856
34. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 23 Mayýs 1856
35. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 30 Ekim 1856
36. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 2 Aralýk 1856

1857


37. Marx’tan Ryde’daki Engels’e, 25 Eylül 1857
38. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 24 Kasým 1857

1858


39. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 14 Ocak 1858
40. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 1 Þubat 1858
41. Marx’tan Düsseldorf daki Ferdinand Lassalle’e, 22 Þubat 1858
42. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 2 Nisan 1858
43. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 14 Temmuz 1858
44. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 7 Ekim 1858
45. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 8 Ekim 1858

1859


46. Marx’tan Milwaukee’deki Joseph Weydemeyer’e, 1 Þubat 1859
47. 47. Marx’tan Berlin’deki Ferdinand Lassalle’e, 4 Þubat 1859
48. Marx’tan Berlin’deki Ferdinand Lassalle’e, 19 Nisan 1859
49. Engels’ten Berlin’deki Ferdinand Lasalle’e, 18 Mayýs 1859

1860


50. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 11 Ocak 1860’tan sonra

1861


51. Marx’tan Berlin’deki Ferdinand Lassalle’e, 16 Ocak 1861
52. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 27 Þubat 1861

1862


53. Marx’tan Cenevre’deki Johann Philipp Beckere, 26 Þubat 1862
54. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 23 Mayýs 1862
55. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 18 Haziran 1862
56. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 2 Aðustos 1862
57. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 7 Aðustos 1862
58. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 9 Aðustos 1862
59. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 5 Kasým 1862
60. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 15 Kasým 1862

1863


61. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 28 Ocak 1863
62. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 9 Nisan 1863
63. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 11 Haziran 1863
64. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 6 Temmuz 1863

1864


65. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 4 Kasým 1864 65
66. Engels’ten St.Louis’deki Joseph Weydemeyer’e, 24 Kasým 1864

1865


67. Marx’tan Johann Baptist Schweitzer’e, 24 Ocak 1865
68. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 30 Ocak 1865
69. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 1 Þubat 1865
70. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 3 Þubat 1865
71. Marx ve Engels’ten SociahDemokrafin Yayýn Kuruluna, 6 Þubat 1865
72. Marx’tan Manchester’deki Engeb’e, 11 Þubat 1865
73. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 18 Þubat 1865
74. Marx ve Engels’ten
Social-Demokrafin Yayýn Kuruluna, 23 Þubat 1865
75. Marx’tan Hanover’deki Ludwig Kugelmann’a, 23 Þubat 1865
76. Engels’ten Duisburg’daki Friedrich Albert Lange’ye, 29 Mart 1865
77. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 1 Mayýs 1865
78. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 20 Mayýs 1865

1866


79. Marx’tan Hanover’deki Ludwig Kugelmann’a, 13 Ocak 1866
80. Engels’ten Margate’teki Marx’a, 13 Nisan 1866
81. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 7 Haziran 1866
82. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 20 Haziran 1866
83. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 7 Temmuz 1866
84. Engels’ten Londra’daki Marx’a,
25 Temmuz 1866
85.
Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 27 Temmuz 1866
86. Marx’tan Hanover’deki Ludwig Kugelmann’a, 9 Ekim 1866

1867


87. Marx’tan NewYork’taki Sigfrid Meyer’e, 30 Nisan 1867
88. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 16 Haziran 1867
89. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 22 Haziran 1867
90. Engels’tenLondra’dakiMarxa, 26 Haziran 1867
91. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 27 Haziran 1867
92. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 16 Aðustos 1867
93. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 24 Aðustos 1867
94. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 11 Eylül 1867
95. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 2 Kasým 1867
96. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 30Kasým 1867

1868


97. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 8 Ocak 1868
98. Marx’tan Hanover’deki Ludwig Kugelmann’a, 6 Mart 1868
99. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 26 Mart 1868
100. Marx’tan Hanover’deki Ludwig Kugelmann’a, 6 Nisan 1868
101. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 30 Nisan 1868
102. Marx’tan Hanover’deki Ludwig Kugelmann’a, 11 Temmuz 1868
103. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 26 Aðustos 1868
104. Marx’tan Brüksel’deki Georg Eccarius ve Friedrich Lessner’e, 10 Eylül 1868
105. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 26 Aðustos 1868
106. Marx’tan Berlin’deki Johann Baptist Schweitzer’e, 13 Ekim 1868
107. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 6 Kasým 1868
108. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 7 Kasým 1868

1869


109. Marx’tan Hanover’deki Ludwig Kugelmann’a, 3 Mart 1869
110. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 5 Mart 1869
111. Engels’ten Hanover’deki Ludwig Kugelmann’a, 10 Temmuz 1869
112. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 10 Aðustos 1869
113. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 24 Ekim 1869
114. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 30 Ekim 1869
115. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 1 Kasým 1869
116. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 18 Kasým 1869
117. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 26 Kasým 1869
118. Marx’tan Hanover’deki Ludwig Kugelmann’a, 29 Kasým 1869
119. Engels’ten Londra’daki Marx’a, 9 Aralýk 1869
120. Marx’tan Manchester’deki Engels’e, 10 Aralýk 1869

Açýklayýcý Notlar
Adlar Dizini