Marşlar ve Ezgiler Sayfasına Dönüş
Devrimci Marşlar ve Ezgiler                                           Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.com
erisyay@kurtuluscephesi.com

BEYAZIT MEYDANINDAKİ ÖLÜ


Bir ölü yatıyor
Ondukuz yaşında bir delikanlı
Gündüzleri güneşte
Geceleri yıldızlar altında
İstanbul'da Beyazıt meydanında

Bir ölü yatıyor
Ders kitabı bir elinde
Bir elinde başlamadan biten rüyası
Bindokuzyüzaltmış yılı Nisan'ında
İstanbul'da Beyazıt meydanında.

Bir ölü yatıyor
Vurdular
Kurşun yarası
Kızıl bir karanfil açmış alnında
İstanbul'da Beyazıt meydanında.

Bir ölü yatacak
Toprağa şıp şıp damlayacak kanı
Silahlı milletim hürriyet türküleriyle gelip
Zaptedene kadar büyük meydanı.

Nazım HİKMET