Marşlar ve Ezgiler Sayfasına Dönüş
Devrimci Marşlar ve Ezgiler                                           Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.com
erisyay@kurtuluscephesi.com

YETMİŞBİR SICAĞINDA


Yetmişbir sıcağında, canım Nurhak dağında
Üç gerilla vurulmuş son Mayıs sabahında

Mayıs'ın kanlı günü Haziran'a dönüyor
Dağda isyan ateşi alev alev yanıyor

Omzumuzda mavzerler dağlarda adım adım
Maltepe'de çarpışıyor yiğit iki Adalım

Adalılar türkü söyler susar faşist namlular
Cevahir'im de vurulmuş çarpışın gerillalar

Ölüm geldi dayandı savaşan yiğitlere
Mahir'im yaralandı son bir kez baktı Cevahire

Adalının türküsü düşmeyecek dillerden
Geliyor Adalılar sarp yamaçlı yollardan