Toplam Sandık:
1995
1999
2002
Seçmen Sayısı:
1995
1999
2002
Kullanılan Oy:
1995
1999
2002
Geçerli Oy:
1999
2002
Katılım Oranı:
1995
1999
2002
Genel Seçimler Toplam Sonuçları
(24 Aralık 1995-18 Nisan 1999-3 Kasım 2002)
  Yıl Toplam Oy Yüzde
  AKP 2002 %
  RP
  FP
  SP
1995
1999
2002


%
%
%
  CHP 1995
1999
2002


%
%
%
  DSP 1995
1999
2002


%
%
%
  YTP 2002 %
  DYP 1995
1999
2002


%
%
%
  MHP 1995
1999
2002


%
%
%
  GP 2002 %
  HADEP

  DEHAP
1995
1999
2002


%
%
%
  ANAP 1995
1999
2002


%
%
%
  BBP 1999
2002

%
%
  YP 2002 %
  İP 1995
1999
2002


%
%
%
  BTP 2002 %
  ÖDP 1999
2002

%
%
  LDP 1999
2002

%
%
  MP 1999
2002

%
%
  SİP
  T"K"P
1999
2002

%
%
  Bağımsızlar 1999
2002
  DTP 1999
  DP 1999
  EMEP 1999
  DEPAR 1999
  DBP 1999