Zubritski, Mitropolski, Kerov
Kapitalist Toplum
Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü Bölüm], V. Kerov [ikinci Bölüm], F. Gretski [Altıncı Bölüm], İ. Lozovski [Dördüncü ve Sekizinci Bölüm], D. Mitropolski [Beşinci Bölüm], Y. Zubritski [Yedinci Bölüm] ve P. Kolossov [Dokuzuncu Bölüm] tarafından hazırlanan Aperçu d'histoire et d'économie - la société capitaliste adlı yapıtı, Fransızcasından Sevim Belli dilimize çevirdi ve Kapitalist Toplum adı ile Sol Yayınları tarafından Nisan 1995 (Birinci Baskı: Mart 1969; ikinci Baskı: Temmuz 1975; Üçüncü Baskı: Eylül 1976; Dördüncü Baskı: Nisan 1978; Beşinci Baskı: Mayıs 1979; Altıncı Baskı: Kasım 1987; Yedinci Baskı: Haziran 1991) tarihinde yayınlanmıştır.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
erisyayinlari@kurtuluscephesi.org
Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında:
Kapitalist Toplum (396 KB)

Sayfa başına gidiş