Zubritski, Mitropolski, Kerov
İlkel, Köleci ve Feodal Toplum
Mitropolski [İlkel Topluluk] ve Y. Zubritski [Köleci Toplum: Birinci Bölüm, 1-3, 5; İkinci Bölüm; Üçüncü Bölüm, 1; Dördüncü Bölüm, 1. ve 2] ve V. Kerov [Köleci Toplum: Birinci Bölüm, 4, 6, 7; Üçüncü Bölüm, 2; Dördüncü Bölüm 3-5. ve Feodal Toplum] tarafından hazırlanan Aperçu d'Histoire et d'Économie, I, La Communauté Primitive, La Société Esclavagiste, La Société Feodale (Éditions du Progress, Moscouve ticarette bir) adlı kitabı, Fransızcasından Sevim Belli çevirmiş ve kitap, İlkel, Köleci ve Feodal Toplum adı ile, Sol Yayınları tarafından Ocak 1980 (Birinci Baskı: Ekim 1968; İkinci Baskı: Nisan 1971; Üçüncü Baskı: Kasım 1974; Dördüncü Baskı: Mart 1976; Beşinci Baskı: Nisan 1977; Altıncı Baskı: Haziran 1978; Yedinci Baskı: Nisan 1979) tarihinde yayınlanmıştır.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
erisyayinlari@kurtuluscephesi.org
Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında:
İlkel, Köleci ve Feodal Toplum (539 KB)

Sayfa başına gidiş